Các chức năng khác

Chế độ hiển thị danh sách máy ảnh

Nhấp vào biểu tượng giao diện danh sách máy ảnh để chọn danh sách máy ảnh ở chế độ hình ảnh lớn hoặc nhỏ.

Thiết đặt thanh bên

Bấm vào nút giao diện danh sách camera hoặc vuốt màn hình sang phải trong giao diện danh sách camera để vào thanh bên APP. Tên APP được hiển thị trên thanh bên. bên dưới hiển thị phiên bản APP.

  • Tệp cục bộ

Bấm Tệp Cục bộ để nhập giao diện tệp cục bộ. Giao diện này hiển thị tất cả các video và hình ảnh cục bộ được lưu bởi máy ảnh này trên điện thoại này. Nhấp vào tệp để phát lại tệp video hoặc xem ảnh cục bộ. Bấm nút Sửa để xóa tệp.

  • nhiều hơn

Nhấp vào nút Thêm để kiểm tra xem APP đã nhận được quyền thông báo của điện thoại di động hay chưa. Nếu màn hình không được bật, ứng dụng không thể gửi thông báo đẩy báo thức. Nhấp vào đã bật, bạn có thể chuyển đến giao diện cài đặt để mở quyền thông báo.