Cài đặt chức năng

Khi máy ảnh trực tuyến, nhấp vào giao diện danh sách máy ảnh hoặc biểu tượng giao diện trực tiếp để vào giao diện cài đặt tham số máy ảnh.

Thiết đặt cơ bản

Cài đặt Wifi

Hiển thị mạng WIFI được kết nối với thiết bị hiện tại

Nhấp để có được mạng không dây xung quanh thiết bị, thiết bị sẽ tự động tìm kiếm mạng WIFI trong môi trường hiện tại; chọn mật khẩu để định cấu hình WIFI của thiết bị hiện tại.

Thay đổi mật khẩu

Mật khẩu truy cập của máy ảnh có thể được sửa đổi. Khi đánh dấu vào mật khẩu hiển thị, mật khẩu sẽ hiển thị.

Cài đặt báo thức

Quản lý báo thức và thông báo

 • Báo động đẩy

Chọn Bật để cho biết tin nhắn đẩy sẽ được gửi đến điện thoại khi có báo động.

 • Báo thức thiết bị

1. Báo động phát hiện chuyển động

Chọn Bật để cho biết rằng thiết bị đã bật phát hiện chuyển động. Nhấp vào điều chỉnh phát hiện chuyển động, nó có thể vẽ khu vực phát hiện chuyển động và điều chỉnh độ nhạy phát hiện chuyển động (Chức năng này phù hợp với một số mô hình.)

2. Báo động âm thanh

Chọn Bật để cho biết thiết bị có chức năng micrô. Khi âm thanh xung quanh lớn hơn cường độ của thiết bị kiểm tra âm thanh, kích hoạt báo thức, nhấp để điều chỉnh báo động âm thanh, bạn có thể điều chỉnh độ nhạy báo động âm thanh

Liên kết báo thức

 • Chụp báo động vào thẻ SD

Chọn Bật để cho biết ảnh chụp báo thức được lưu vào thẻ SD.

 • Ghi âm báo động vào thẻ SD

Chọn Bật để cho biết tệp ghi âm báo thức được lưu vào thẻ SD.

 • Khi báo thức được kích hoạt, thiết bị sẽ phát ra còi báo động

Chọn bật để cho biết rằng khi báo động máy ảnh sẽ phát ra âm thanh báo thức. Loại còi báo động và thời gian của còi báo động là tùy chọn

Liên kết báo thức email

Chọn Bật để cho biết rằng thiết bị sẽ kích hoạt báo thức và gửi ảnh đến hộp thư. Bấm Cấu hình Email để đặt thông tin hộp thư.

Gửi email đến hộp thư QQ làm ví dụ:

Máy chủ Smtp: smtp.qq.com

Cổng: 465

Kết nối an toàn: SSL

Tên người dùng: Số QQ của hộp thư đi

Mật khẩu: Mã ủy quyền của hộp thư QQ hộp thư đi

Địa chỉ nhận: hộp thư nhận ảnh báo thức

Địa chỉ người gửi: địa chỉ email người gửi, đây là hộp thư QQ làm ví dụ, bạn cần điền địa chỉ email QQ (phù hợp với tên người dùng). Các chủ đề và nội dung có thể được điền ngẫu nhiên. Sau khi điền, bấm vào nút Áp dụng, sau đó bấm vào nút Kiểm tra để kiểm tra xem bạn có thể gửi email báo thức không.

Liên kết báo động FTP

1. Ghi âm báo động được lưu vào FTP

Chọn Bật để cho biết tệp ghi âm báo thức được lưu vào FTP.

Chụp 2.alarm được lưu vào FTP

Chọn Bật để cho biết ảnh chụp báo thức được lưu vào FTP.

Bấm Cấu hình FTP để đặt thông tin FTP.

Địa chỉ máy chủ: Điền địa chỉ FTP được dựng lên

Cổng: Điền vào cổng FTP

Tên người dùng và mật khẩu: Điền tên người dùng và mật khẩu được đặt trong FTP

Sau khi điền, bấm vào nút Áp dụng, sau đó bấm vào nút Kiểm tra để kiểm tra xem bạn có thể gửi ảnh báo thức đến FTP hay không.

Thiết đặt số chụp ảnh

Bạn có thể đặt số lượng ảnh chụp báo thức, 1-3 tờ là tùy chọn

Chức năng này phù hợp với một số mô hình.

Quản lý âm thanh/video

Cài đặt video

 • Tỷ lệ mã

Có thể tùy chỉnh tốc độ mã của luồng mã đầu tiên và luồng mã thứ hai của thiết bị

 • Tốc độ khung hình

Có thể tùy chỉnh tốc độ khung hình của luồng mã đầu tiên và luồng mã thứ hai của thiết bị

 • Mức mã

1-6 có thể được đặt, giá trị càng nhỏ, mức hình ảnh càng tốt, luồng mã càng lớn

 • Hệ thống video

Tùy chọn 50Hz và 60Hz

Cài đặt video

Thiết đặt âm thanh

 • Âm lượng đầu vào

Điều chỉnh âm lượng đầu vào của thiết bị

 • Khối lượng đầu ra

Điều chỉnh âm lượng đầu ra của thiết bị

Ghi và dung lượng thẻ SD

Ghi kế hoạch thẻ SD

 • Có bật ghi âm hay không

Chọn trên, thiết bị sẽ lưu bản ghi vào thẻ SD

 • Thời gian ghi tệp

Có thể điều chỉnh độ dài của mỗi tệp ghi theo cách thủ công.

 • Khoảng thời gian ghi

1. Cài đặt đơn giản

Chọn Cài đặt đơn giản, khoảng thời gian ghi mặc định là ghi cả ngày từ Thứ Hai đến Chủ Nhật.

2. Cài đặt nâng cao

Chọn cài đặt nâng cao để tùy chỉnh khoảng thời gian cho mỗi ngày ghi theo cách thủ công

Nhập giao diện cài đặt nâng cao, nhấp vào nút chỉnh sửa nhanh, chọn khoảng thời gian cần ghi, bạn có thể tùy chỉnh khoảng thời gian ghi; chỉnh sửa nó, nhấp vào nút Kết thúc để lưu cài đặt.

Cài đặt Thẻ SD

Có thể xem tổng dung lượng và không gian trống của thẻ SD thiết bị, có thể định dạng thẻ SD

Thiết đặt hệ thống

Thiết đặt thời gian thiết bị

1、Đồng bộ hóa thời gian thiết bị với thời gian điện thoại

2、 Múi giờ thiết bị có thể được đặt. Sau khi múi giờ được đặt thành công, thiết bị sẽ tự động khởi động lại.

Thiết đặt ban đầu

 • Khởi động lại thiết bị

Máy ảnh sẽ khởi động lại sau khi nhấp vào

 • Khôi phục cài đặt gốc

Máy ảnh sẽ đặt lại sau khi nhấp vào

Thông tin thiết bị

Có thể lấy thông tin thiết bị của máy ảnh: bao gồm tên thiết bị, loại thiết bị, Loại mạng, số lượng kết nối người dùng, phiên bản phần mềm, địa chỉ IP, mặt nạ Mạng con, cổng, DNS, v.v.

Kiểm tra bản cập nhật:

Sau khi nhấp vào, máy ảnh sẽ tự động kiểm tra phiên bản vi chương trình. Nếu có phiên bản mới, nó sẽ nhắc cập nhật, nhấp để nâng cấp trực tuyến

(Chức năng này phù hợp với một số mô hình)