Category: Hướng dẫn sử dụng

Thêm máy ảnh

Cài đặt APP, kết nối điện thoại di động với mạng WIFI, nhập APP và nhấp vào nút Add Device (Thêm thiết bị) để vào giao diện Add Device (Thêm thiết bị). Nếu đây là lần đầu tiên sử dụng hoặc khôi phục cài đặt gốc: máy ảnh không được kết nối với mạng, hãy […]

Xem máy ảnh

Sau khi thêm máy ảnh trong vài giây, đợi máy ảnh tự động kết nối với máy ảnh, nhắc mô tả trực tuyến để xem video máy ảnh, nhấp vào máy ảnh hiển thị trực tuyến để vào giao diện trực tiếp của máy ảnh. Mô tả trạng thái máy ảnh: Đang kết nối: Tại […]

Mô tả chức năng của giao diện phát sóng trực tiếp

Giao diện máy ảnh thông thường Giao diện giám sát camera thông thường được hiển thị ở chế độ màn hình nhỏ theo mặc định. Nút chọn chức năng được hiển thị ở cuối màn hình. Nhiều phím chức năng hơn có thể được gọi để trượt sang trái trong khoảng trống. Mô tả chức […]

Cài đặt chức năng

Khi máy ảnh trực tuyến, nhấp vào giao diện danh sách máy ảnh hoặc biểu tượng giao diện trực tiếp để vào giao diện cài đặt tham số máy ảnh. Thiết đặt cơ bản Cài đặt Wifi Hiển thị mạng WIFI được kết nối với thiết bị hiện tại Nhấp để có được mạng không […]

Các chức năng khác

Chế độ hiển thị danh sách máy ảnh Nhấp vào biểu tượng giao diện danh sách máy ảnh để chọn danh sách máy ảnh ở chế độ hình ảnh lớn hoặc nhỏ. Thiết đặt thanh bên Bấm vào nút giao diện danh sách camera hoặc vuốt màn hình sang phải trong giao diện danh sách […]