Hướng dẫn chi tiết CMS

đăng nhập và hướng dẫn

【Đăng nhập】 Khi đăng nhập, tên người dùng mặc định là quản trị viên và mật khẩu trống , nhấp vào “OK” để nhập vào giao diện CMS Main.

【Thoát】 Chỉ những người dùng có quyền quản trị mới có thể thoát khỏi CMS, người dùng và khách không thể thoát khỏi CMS.

Khi thoát khỏi CMS, bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu của quyền quản trị viên.

hướng dẫn giao diện phần mềm

Giao diện phần mềm như trong phần trên, chủ yếu chia thành 6 phần:

1: Thanh nút hệ thống 2: thanh tab 3: danh sách thiết bị

4: xem trước thời gian thực 5: Điều khiển PTZ 6: Danh sách thông tin báo thức

◆ Danh sách nút hệ thống:

Nút Trợ giúp, bấm vào nút đó để mở hướng dẫn CMS

Nút ẩn, nhấp vào nó sau đó phần mềm ẩn vào khay hệ thống

Tối đa hóa nút, nhấp vào nó sau đó phần mềm bao phủ toàn bộ màn hình

Nút Thoát, bấm vào nó sau đó phần mềm bật lên Thoát lời nhắc

Thanh tab:

Thông tin logo Thông tin logo

nhấp vào nó sau đó chuyển sang giao diện xem trước hình ảnh

bấm vào nó sau đó chuyển sang giao diện phát lại bản ghi

bấm vào nó sau đó chuyển sang cài đặt giao diện

bấm vào nó sau đó chuyển sang giao diện hoạt động logo

người dùng đăng xuất và chuyển đổi người dùng

nhấp vào nó sau đó thoát CMS

◆ Danh sách thiết bị:

Chế độ danh sách 】 Theo mức danh sách cấu hình người dùng để hiển thị khu vực, cài đặt và kênh

【 Màn hình hiện tại 】 hiển thị thiết bị được kết nối hiện tại trên màn hình, chỉ hiển thị ở chế độ danh sách

◆ Xem trước thời gian thực

nút thu phóng điện tử, nhấp vào nó và sử dụng chuột để vẽ một khu vực trên màn hình, sau đó có thể thực hiện phóng to khu vực

Nút nói lại giọng nói, chọn cửa sổ cần mở lại cuộc nói chuyện, sau đó nhấp vào nút nói lại, thanh trạng thái cửa sổ sẽ hiển thị , nói lại có thể được nhận ra, chỉ có thể mở lại cuộc nói chuyện của một thiết bị cùng một lúc.

nút giám sát bằng giọng nói, nhấp vào nó để mở giám sát giọng nói, trạng thái cửa sổ, nhấp lại để đóng thanh sẽ hiển thị giám sát bằng giọng nói, nó có thể mở giám sát bằng giọng nói của nhiều thiết bị cùng một lúc.

nút ghi âm, chọn cửa sổ cần ghi âm, nhấp vào nút ghi để mở ghi theo cách thủ công, thanh trạng thái cửa sổ sẽ hiển thị,bấm lại để đóng ghi theo cách thủ công.

nút chụp ảnh, chọn cửa sổ cần chụp ảnh, nhấp vào nút chụp để thực hiện chụp ảnh, nếu nhấp vào nút chụp liên tục, 1 giây có thể chụp được tối đa 2 bức ảnh.

Nút chọn đa hình ảnh, nhấp vào nút đó để chọn màn hình đa hình ảnh, 1,4,6,8,9,16 tùy chọn hình ảnh.

Nút hiển thị toàn màn hình, nhấp vào nó sau đó khu vực xem trước thời gian thực sẽ hiển thị toàn màn hình.

Danh sách tin nhắn báo thức thu nhỏ hoặc mở rộng nút, bấm vào nó mà danh sách tin nhắn báo thức thu nhỏ lại, bấm lại sau đó danh sách tin nhắn báo thức mở rộng.

Quản lý thiết bị

Thêm thiết bị

Trước khi sử dụng CMS, bạn cần thêm thiết bị và cấu hình.

Nhấp vào nút “cài đặt” trong thanh tab, nhập vào trang quản lý thiết bị.

【Thêm danh sách】

Khi chạy phần mềm ban đầu, cây danh sách mặc định trống. Nhấp vào nút “thêm khu vực”, bật lên hộp thoại “thêm khu vực”. Sau khi điền tên vào cột tên vùng, hãy bấm ok để thêm vùng trong cây danh sách. Do khu vực bổ sung là khu vực đầu tiên nên khu vực này không tồn tại thuộc diện tích, diện tích trống.

Lưu ý: Cây danh sách có thể thêm tối đa 128 khu vực hiện tại.

Thêm vùng vào cây thiết bị

Sửa đổi tên của vùng đã chọn

Xóa vùng đã chọn

Thêm thiết bị theo cách thủ công, bấm vào nó để bật lên hộp thoại thêm thiết bị

bấm vào nó, sau đó bật lên hộp thoại của thiết bị chỉnh sửa

Xóa bỏ thiết bị đã chọn

thêm các thiết bị đã tìm kiếm vào khu vực đã chọn

nhấp vào nó để tìm kiếm các thiết bị trong mạng LAN

chọn tất cả các thiết bị trong danh sách tìm kiếm

Thêm khu vực

Thêm thiết bị

tìm kiếm để thêm thiết bị trong mạng LAN

Nhấp vào nút tìm kiếm, CMS sẽ tìm kiếm tất cả các thiết bị trong mạng LAN, sau đó chọn thiết bị cần thiết để thêm vào danh sách tìm kiếm và chọn khu vực, nhấp vào nút để thêm thiết bị, do đó bạn có thể thêm thiết bị đã chọn vào khu vực này.

◆ thêm thiết bị theo cách thủ công

Bấm nút thêm nút , nó sẽ bật lên bên dưới hộp thoại thêm thiết bị, như trong bên dưới:

【UID】 UID của thiết bị, mỗi thiết bị có UID khác nhau

【Tên】 tên của thiết bị, nó được xác định bởi người dùng. Tối đa 15 ký tự Trung Quốc. (Lưu ý: Sau khi Nhập tên, cây thiết bị trong cửa sổ xem trước chỉ hiển thị tên thiết bị, không hiển thị Địa chỉ IP thiết bị. )

【Mật khẩu】 mật khẩu đăng nhập của thiết bị, mặc định là quản trị viên

【Diện tích】 diện tích hiển thị của thiết bị

Sau khi điền tất cả thông tin cần thiết, bấm OK để hoàn tất việc thêm thiết bị.

xem trước hình ảnh

Sau khi thiết bị được định cấu hình, nhấp vào nút “xem trước” trong thanh Tab, sau đó quay lại giao diện giám sát chính, cách hiển thị mặc định của cây thiết bị là cây danh sách. Bạn có thể chuyển đổi hiển thị thông tin nhóm và danh sách bằng cách nhấp vào “nhóm” và “danh sách” trong cây thiết bị. Hình ảnh hiển thị mặc định là 4 phân đoạn hình ảnh, hỗ trợ hình ảnh Max 36.

Khi phân đoạn hình ảnh tối đa, nó có tùy chọn chế độ hình ảnh 16/25/36. Bức tranh càng cao, hiệu suất của máy chủ cũng cần được thúc đẩy. Nếu 25 hoặc 36 hình ảnh hiển thị, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng nhiều CPU i3 và card màn hình độc lập.

hiển thị hướng dẫn hình ảnh:

:Nó cho biết kênh này không kết nối bất kỳ thiết bị nào. Nếu được kết nối, thông tin OSD sẽ được hiển thị trên thiết bị.

talkback stutus, khi biểu tượng trở thành , nó có nghĩa là kênh này là talkback, nếu không kênh không mở talkback.

:Trạng thái nghe, khi biểu tượng trở thành , điều đó có nghĩa là kênh này đang nghe, ise khác nó không mở nghe.

:status, khi biểu tượng trở thành , nó có nghĩa là nó đang ghi âm, nếu không không có bản ghi.

Trong chế độ danh sách, vui lòng nhấp đúp vào UID hoặc tên thiết bị hoặc kéo UID trực tiếp vào cửa sổ, sau đó nó có thể hiển thị hình ảnh.

Sau khi thiết bị được kết nối, nó sẽ hiển thị một hình tam giác màu xanh , trên UID hoặc tên; nếu hiển thị , có nghĩa là thiết bị không đối đầu. Nếu hiển thị

có nghĩa là nó sẽ có báo động. .

Nhấp chuột phải vào bất kỳ khu vực nào, nó sẽ bật lên hình ảnh như được hiển thị ở bên dưới:

【 kếtnối tất cả】 Kết nối thiết bị trong khu vực đã chọn

【 bắtđầu ghi thủ công khu vực】 Mở bản ghi thủ công trong khu vực đã chọn

【 dừngghi âm thủ công của khu vực】 dừng ghi thủ công trong khu vực được chọn

chất lượng】Tối đa、Trung bình và Tối thiểu

【 Tựđộng điều chỉnh tất cả】thiết bị tự động điều chỉnh tỷ lệ hiển thị hình ảnh trong khu vực được chọn

Hiển thị đầy đủ tấtcả 】 thiết bị hiển thị hình ảnh trong khu vực được chọn làm kích thước của hình ảnh phân đoạn

Điều khiển PTZ

Điều khiển PTZ

Bạn có thể điều khiển PTZ xoay tám hướng bằng phím hướng và chọn tốc độ xoay PTZ bằng thanh trượt kéo, “-” có nghĩa là PTZ xoay tốc độ chậm lại, “+” có nghĩa là PTZ xoay tốc độ.

Nút iris ehlarge, cần ống kính hỗ trợ máy ảnh

Nút iris co lại, cần ống kính hỗ trợ máy ảnh

Nút phóng to, cần ống kính hỗ trợ máy ảnh

Nút thu nhỏ, cần hỗ trợ ống kính hỗ trợ máy ảnh

Lấy nét trong nút, cần ống kính hỗ trợ máy ảnh

Nút lấy nét, cần hỗ trợ ống kính hỗ trợ máy ảnh

cài đặt đặt trước

CMS có thể hỗ trợ cài đặt trước Max 256. Vui lòng tham khảo hướng dẫn số lượng đặt trước mà máy ảnh hỗ trợ về số lượng cài đặt trước có thể được sử dụng trong bê tông.

Cài đặt đặttrước 】 Chọn cửa sổ cần đặt trước, sau đó chọn số đặt trước, nhấp vào nút “đặt trước”, đặt trước điểm thành công.

đặt trước cuộcgọi 】 Chọn cửa sổ cần gọi đặt trước, sau đó chọn số đặt trước, nhấp vào nút “gọi”, trước khi chọn cuộc gọi bạn phải đặt trước trước.

xóa cài đặttrước 】 Chọn cửa sổ cần xóa cài đặt trước, sau đó chọn cài đặt trước, nhấp vào nút “xóa”, do đó cài đặt trước đã xóa thành công.