Mô tả chức năng của giao diện phát sóng trực tiếp

Giao diện máy ảnh thông thường

Giao diện giám sát camera thông thường được hiển thị ở chế độ màn hình nhỏ theo mặc định. Nút chọn chức năng được hiển thị ở cuối màn hình. Nhiều phím chức năng hơn có thể được gọi để trượt sang trái trong khoảng trống. Mô tả chức năng của các nút được hiển thị trong hình dưới đây.

Lưu ý: Một số chức năng yêu cầu hỗ trợ thiết bị

PTZ (Hàm PTZ:

Đối với các thiết bị có chức năng PTZ, hãy sử dụng ngón tay của bạn để vuốt video trực tiếp, máy ảnh sẽ xoay theo hướng của ngón tay.

Thoát khỏi giao diện trực tiếp:

Nhấn không gian trống và kéo xuống giao diện màn hình nhỏ hoặc nhấp vào nút quay lại để thoát khỏi giao diện trực tiếp.

Giao diện camera toàn cảnh

Camera toàn cảnh sẽ có giao diện phát sóng trực tiếp khác nhau tùy thuộc vào kiểu máy. Nó thuộc về mô hình được kết nối. Mô tả chức năng chính như sau:

Thoát khỏi giao diện trực tiếp:

Nhấn nút quay lại để thoát khỏi giao diện trực tiếp