Phát lại cục bộ

phát lại theo thời gian tìm kiếm

khi quá trình phát lại hoàn tất, hãy bấm vào bản ghi đó tiếp tục phát.

dừng phát nút, khi phát bản ghi, hãy bấm vào nút đó để dừng phát.

Nút khung hình, khi phát bản ghi, nhấp vào nó để phát một khung hình, nhấp vào một lần, nó phát một hình ảnh khung hình.

Nút chụp ảnh, chọn cửa sổ phát, nhấp vào nó để chụp ảnh vào đĩa.

Nút phóng to điện tử, chọn nút trong quá trình phát ghi , sau đó vẽ vùng hình ảnh phóng to trong cửa sổ.

Nút toàn màn hình, chọn nút này, khu vực cửa sổ sẽ hiển thị trên toàn màn hình, nếu cần hiển thị một cửa sổ duy nhất trên toàn màn hình, nhấp đúp vào cửa sổ.

Khi phát lại bản ghi, vui lòng chọn tốc độ phát thông qua hộp thả xuống, mặc định là tốc độ bình thường.

Nút thoại, bạn có thể chọn xem giọng nói đang mở trong khi phát bản ghi, mặc định có bị đóng hay không.

【truy xuất phát lại bản ghi】

Bước 1: chọn định dạng tệp ghi và thời gian tìm kiếm

Bước 2: chọn các cửa sổ cần phát lại và chọn kênh trong cây danh sách.

Bước 3: Nếu có các tệp khớp với điều kiện trong phạm vi thời gian, nó sẽ hiển thị trên bảng dòng thời gian.

Bước 4: bấm hai lần vào kênh thiết bị để phát lại bản ghi.

phát lại bằng cách tìm kiếm tệp

Bước 1: Chọn định dạng tệp bản ghi và kênh thiết bị

Bước 2: Chọn thời gian tìm kiếm và nhấp vào nút “tìm kiếm”, hệ thống sẽ hiển thị tệp bản ghi đủ điều kiện trong cây thiết bị.

Bước 3: Chọn cửa sổ phát lại và nhấp đúp vào tệp ghi để phát lại bản ghi.

Phát lại tệp hỗ trợ phát lại tệp bản ghi tương tự trong bốn cửa sổ cùng một lúc.