Tìm kiếm và xem video/hình ảnh

Phát lại và tải xuống bản ghi cục bộ

Tìm máy ảnh cần xem trong giao diện danh sách máy ảnh, nhấp vào biểu tượng, chọn trang ghi âm, tệp ghi sẽ được hiển thị, bạn có thể sắp xếp theo kích thước và độ dài của tệp video, nhấp vào nút, bạn có thể lưu tệp video vào album điện thoại di động. Nhấp vào nút chỉnh sửa, nó có thể xóa tệp video đã chọn.

Xem ảnh chụp nhanh cục bộ

Nhấp vào trang hình ảnh trong giao diện tệp cục bộ, hình ảnh chụp nhanh cục bộ sẽ được hiển thị, hình ảnh sẽ được sắp xếp theo thời gian chụp, nhấp vào hình thu nhỏ xem trước để xem hình ảnh, nhấp vào nút , bạn có thể xóa hoặc lưu hình ảnh vào album.

Phát lại và tải xuống video từ xa

Phát lại video từ xa

Nhấp vào nút “giao diện danh sách camera” để vào giao diện danh sách ghi âm từ xa. APP tìm kiếm 6 giờ cuối cùng của các tệp video theo mặc định. Bạn có thể tùy chỉnh sắp xếp theo thời gian ghi, bấm vào tệp video, rồi bấm phát để phát lại các tệp video trong thẻ SD của thiết bị.

Tải xuống video từ xa

Nhấp vào tệp video trong giao diện danh sách ghi, sau đó nhấp vào Tải xuống, tệp video sẽ được tải xuống tự động. Tệp video đã tải xuống sẽ được lưu trong giao diện ghi âm cục bộ. Sau khi quá trình tải xuống video hoàn tất, bạn có thể nhấp để tiếp tục tải xuống, tiếp tục tải xuống các tệp video khác hoặc nhấp vào chế độ xem, sẽ tự động chuyển đến giao diện ghi âm cục bộ.

Tìm kiếm video từ xa

Nhấp vào nút trên giao diện danh sách ghi âm, tùy chọn tìm kiếm xuất hiện, bạn có thể chọn phạm vi tìm kiếm ghi âm khi cần.

Phạm vi thời gian tìm kiếm là tùy chọn